FLAUTOLÓGIA - Új- és korszerű fuvolamódszertan. 

Előadó: Ittzés Gergely DLA, Liszt - díjas fuvolaművész, egyetemi tanár 

 

A fuvolajáték technikai elemeinek részletező áttekintése tudományos igénnyel, de gyakorlati tapasztalatok és alkalmazás jegyében. A zenélés legcélravezetőbb mechanikájának kialakítása az emberi test és psziché, valamint az akusztika természetének figyelembevételével. Kreatív didaktikai megoldások, a legújabb ismeretek és játéktechnikák beépítése a hangszertanulásba. Az előadások során szemléltetőanyagok segítségével, alaposan és szisztematikusan megvizsgálunk minden a fuvolajátékot befolyásoló tényezőt, eloszlatunk néhány tévhitet és pontosítunk, kibővített vagy új tartalommal töltünk meg olyan általánosan használt fogalmakat, mint pl. a támasz vagy az artikuláció. A zeneiskolai repertoár interpretációs kérdéseire is kitérünk az esztétikai és technikai szempontok összekapcsolása érdekében. Lehetőség lesz saját tapasztalatok, pedagógiai problémák közös megbeszélésére, eszmecserére, együttgondolkodásra a hatékonyabb fuvolatanítás érdekében, és az utolsó foglalkozásokra saját (kiemelkedő vagy éppen problémás) növendéket is hozhatnak konzíliumra a résztvevők. 

Beszámolás formája: növendék felkészítése bemutató tanításra, vagy dolgozat. 

A tanfolyam helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21. - Fodor Terem 

A tanfolyam kezdő időpontja: szerdánként 10.00 - 14.30 óra között 2015. október 21. november 4. november 11. november 18. november 25. 

Részvételi díj: 40.000 Ft 

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 100 004/253/2011.

Jelentkezési lap itt található: